Skuteczne wdrożenie systemy dotyczącego ochrony sygnalisty – szkolenie

Parlament Europejski zobowiązał wszystkie kraje członkowskie do wprowadzenia przepisów dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia Unii. Dyrektywa o sygnalistach jasno wskazuje wymagania dla podmiotów publicznych i prywatnych, które muszą wdrożyć stosowane rozwiązania.

Od czego należy zacząć?

Dyrektywa zobowiązuje podmioty publiczne i prywatne do udostępnienia kanałów wewnętrznych, na które pracownicy mogą zgłaszać naruszenia prawa. Obok pracowników takie prawo mają m.in. byli pracownicy, kandydaci do pracy, przedsiębiorcy, dostawcy, podwykonawcy, akcjonariusze, wolontariusze i praktykanci. Czyli osoby związane z podmiotem w kontekście pracy. Powinniśmy zatem przygotować taki kanał zgłoszeniowy, aby był on dostępnych dla wszystkich osób, które chcą i mogą dokonać zgłoszenia.

Do przyjmowania informacji o naruszeniach należy wyznaczyć kompetentnych pracowników oraz wyposażyć ich w odpowiednie narzędzia, np. aplikację https://sygnalista24.info/ do obsługi zgłoszeń. Osoby takie działają w oparciu o pisemne upoważnienie. Możemy również zlecić to zadanie do podmiotu zewnętrznego, który będzie wykonywał tę usługę na podstawie szczegółowej umowy.

Wymagane dokumenty dotyczące ochrony sygnalisty

Podmiot zobowiązany jest również do wprowadzenia zapisów regulujących wymagania związane z ochroną sygnalistów. Przede wszystkim powinniśmy wprowadzić regulamin zgłoszeń wewnętrznych, który – przed wprowadzeniem w życie – powinien być konsultowany ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Obok regulaminu mogą powstać procedury i instrukcje, które kompleksowo przedstawią system zgłaszania nieprawidłowości naruszeń. Pracownicy zapoznają się z wprowadzonymi regulacjami dotyczącymi zgłoszeń naruszeń prawa.

Na koniec szkolenie pracowników

Aby system funkcjonował prawidłowo nie wystarczy tylko udostępnić kanały zgłoszeniowe i wprowadzić dokumentację. Należy jeszcze przedstawić wprowadzone rozwiązania podczas szkoleń oraz przygotować krótkie i łatwo dostępne schematy postępowania. Podczas takich szkoleń dla pracowników należy poruszyć także temat sankcji, których można się spodziewać w związku ze stosowaniem działań odwetowych względem sygnalisty.

Szkoleniami powinni zostać również objęte osoby przyjmujące zgłoszenia i wykonujące działania następcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *